אופטימיזציה בניהול פרויקטים

אופטימיזציה בשרות המנהל - הערך המוסף
מנהלים נתקלים, כבדרך שיגרה, בדילמות של בחינת חלופות תכן ותרחישי היתכנות. לעיתים הם אף נדרשים לפתור דילמות אלו במהירות תוך הסתמכות על האינטואיציה המקצועית בלבד, שלהם או של יועציהם השונים. 

הזמינות המיידית של כלי הניהול הממוחשבים של ACOS והשימוש המתרחב של אנשי המקצוע בענף הבניה במיחשוב, מאפשרים כיום למנהלי פרויקטים להיעזר בשירותי אופטימיזציה "On Line" ולקבל פתרון מהיר לבעיות בהם נדרשות תשובות אובייקטיביות וחד-משמעותיות.

בעיות אלו הן בעיות כגון בחירת חלופה האופטימלית מתוך טווח חלופות רחב או מתן תשובה מהירה לשאילתות כדאיות מסוג "What if". המענה הוא מהיר ושאלות המתעוררות במהלך דיון מקבלות, בד"כ, את פתרונן האופטימלי בו במקום.

אופטימיזציה תורמת לניהול מושכל ויעיל של פרויקטים 

בטחון בבחירת חלופות  
בחירת חלופה מעודפת לביצוע, באמצעות אופטימיזציה ממוחשבת, מבטיחה שטווח הבחירה הינו מתוך  מכלול החלופות התקניות האפשריות (מגיעות לעשרות אלפים). הדבר מבטיח בטחון שהפתרון הוא אכן בוודאות האופטימלי   
אובייקטיביות בקבלת החלטות  
פתרונות הנדסיים מסורתיים  מושפעים, בדרך כלל, מהנסיון הסובייקטיבי של כל מתכנן. האופטימיזציה של ACOS מבטיחה פתרונות אופטימלים שהם אובייקטיבים לחלוטין
מענה מהיר לשאלות כדאיות 
האופטימיזציה נותנת מענה ממוחשב ומהיר שאילתות מסוג "What If". הדבר מאפשר למנהל הפרויקט לבחון בקלות פתרונות אפשריים שונים ובחירה, בסופו של דבר, בפתרון האופטימלי הרצוי.
קניון 'עיר ימים', נתניה - אופטימיזציה בשרות מנהל הפרויקט