פרויקט בוחן - אופטימיזציה לתכנון קיים (רה-תכנון)  


חברת "רסקו" הקימה על מתחם מגרש הכדורגל י.מ.ק.א בירושלים את פרויקט "כתר דוד". הפרויקט כלל 3 בניינים בני 6-8 קומות ובהם 200 יח"ד מעל  מרתפי חניה משותפים בשטח כ 12,000 מ"ר.  הפרויקט תוכנן להתבצע בשלושה שלבים: שלב א' ביסוס, שלב ב' מרתפי החניה עד 0.00  ושלב ג' בנייני המגורים. החברה הקבלנית "א.ארנסון" נבחרה לבצע את הפרויקט וההתקשרות עמה, לכל שלב בנפרד, נעשתה בהסכם "פאושלי". 
 
זמן קצר לפני תחילת ביצוע שלב ב' (המרתפים), חברת א.ארנסון התקשרה עם ACOS שתבדוק באם וכיצד ניתן לחסוך בסה"כ  עלויות הביצוע של שלד.  ACOS  ביצעה אופטימיזצית - מחיר  של התכנון הקיים בהסתמך על תשומות  הביצוע ומחירי  החומרים הנהוגים אצל חברת
א.ארנסון באותה עת. האופטימיזציה איתרה חלופות תכן אשר היו יעילות וחסכוניות יותר עבור הקבלן. ההמלצות התייחסו לשינויים בסוגי חומרים (סוג הבטון), לשינויים בעוביי תקרות ובמידות הקורות וכן ולפריסה שונה של הזיון (כולל הקטנה בכמות). השינויים המומלצים הוצגו בפני המתכנן ומרביתן אומצו ויושמו בתכניות לביצוע. חברת "א.ארנסון" חסכה 11% מעלות רכיבי השלד.

"כתר דוד - י.מ.ק.א", ירושלים