פרויקט בוחן - אופטימיזציה לשלד בנין גבוה  


החברה הקבלנית "י.שטרן ושות" בע"מ התקשרה עם ACOS כדי שתבצע אופטימיזצית-מחיר לשלד פרויקט "מגדל אורדע" אותו ביצעה כקבלן חוזי בהתקשרות פאושלית. 

"מגדל אורדע", רמת גן


ACOS ביצעה אופטימיזצית-מחיר ממוחשבת לרכיבי השלד העיקריים (תקרות, קורות, קירות, עמודים) והפיקה דו"ח המלצות המפרט את השינויים הנדרשים שיש להכניס בתכניות קונס' הקיימות כדי להביא להתיעלות וחסכון. על פי בקשת הקבלן  נכללו באופטימיזציה תשומות ציוד וחומרים בלבד ללא עלויות עבודה מאחר וקבלן משנה ביצע העבודה במחיר קבוע ומוסכם.

המלצות הדו"ח התיחסו בעיקר לשינויים בסוגי חומרים (סוגי הבטון), לשיטות ביצוע ולפריסה שונה של הזיון (וכתוצאה מכך גם הקטנה בכמויות הזיון).

השינויים המומלצים הוצגו הקבלן, היזם והמהנדס המתכנן מטעמו. לאחר דיון ובדיקה מרבית ההמלצות אומצו ויושמו בתכניות לביצוע.  


כתוצאה מהמלצות האופטימיזציה של ACOS  חב' "י.שטרן ושות'" חסכה מאות אלפי ש"ח.