אופטימיזציה בשלב התכנון

התרומה הגלומה באופטימיזציה גדלה ככל שמיישמים אותה בשלבים המוקדמים יותר של הפרויקט. מסיבה זו ACOS השיקה שרות יעוץ הנדסי חדש ויחודי - 'יועץ לאופטימיזציה'

ה'יועץ לאופטימיזציה' מצטרף לצוות המתכננים של הפרויקט כבר בשלביו הראשונים ומלווה את התכנון ההנדסי לאורך כל שלביו, החל מקביעת הפרוגרמה ההנדסית ועד להכנת תכניות ומפרטים לביצוע. ה'יועץ לאופטימיזציה' תורם ליעול התכנון על ידי איתור מהיר ואובייקטיבי של חלופת תכן המועדפת ובמענה מהיר לשאילתות  מסוג "What if". התוצאה הסופית הינה פרויקט מתוכנן באופן יעיל וחסכוני.

היועץ לאופטימיזציה מטעם ACOS הינו מהנדס בניין מוסמך, שהוכשר במיוחד בנושא אופטימיזציה של מבנים כולל שימוש בשיטות וכלים (תוכנות) היעודיות לאופטימיזציההידע והכלים שבידי היעוץ לאופטימיזציה מאפשרים לו בחינה מקיפה של מלוא טווח החלופות הסבירות והתקניות האפשריות שמספרן עשוי להגיע לאלפים רבים. בדרך זו היועץ לאופטימיזציה מוודא שיבחרו הפתרונות המיטביים.

אופטימיזציה מהשלב הראשון - ערובה להתיעלות וחסכון  

תהליך תכן מסורתי ללא אופטימיזציה
תהליך תכן משולב אופטימיזציה
פרויקט "רויאל פארק", אילת -  יעוץ אופטימיזציה בשלב התכנון
השוואה בין תכן הנדסי מסורתי ולתכן משולב אופטימיזציה