אופטימיזציה של תכנון קיים

אופטימיזציה לתכנון קיים - הליך מהיר בשלושה שלבים
חלק גדול מפרויקטי הבניה מגיעים לשלב הביצוע חודשים רבים, ולעיתים אף שנים, לאחר שהתכנון שלהם הסתיים. כך יוצא, שבפועל מבוצעים פרויקטים שאינם בהכרח אופטימליים לזמן הביצוע ולתנאי המבצע. הדבר גורם לבזבוז מיותר ומייקר את עלות הפרויקט. הבזבוז אף עלול להיות חמור יותר במקרים בהם, מלכתחילה, התכנון המקורי לא היה אופטימלי . עד כה הטיפול בבעיה זו חייב רה-תכנון של הפרויקט, דבר שלא תמיד היה כדאי מבחינת ההוצאה ומשך הזמן הנדרש לכך.

ACOS מבצעת התאמות אופטימיזציה לתכנון קיים שהן מהירות ומשתלמות כלכלית. תהליך האופטימיזציה הינו ברובו אוטומטי ממוחשב וניתן להפיק, תוך זמן קצר, דו"ח המלצות מפורט של התאמות אופטימיזציה הנדרשות וליישמן בתכנון בעוד מועד. כך משיגים חסכון משמעותי ללא השקעה מרובה וללא עכובים בלוח הזמנים של הפרויקט.

ניתן לבצע אופטימיזציה לכל רכיב ובכל שלב כל עוד לא נבנה בפועל 

שלב א - קליטת נתונים 
יועץ האופטימיזציה לומד את תכניות הפרויקט ואוסף נתונים נוספים, כגון מחירי יחידה של תשומות עבודה וחומרים. כל אלו מוזנים על ידו לבסיס הנתונים של תוכנות האופטימיזציה.
שלב ב - ביצוע אופטימיזציה 
על בסיס הנתונים שנתקבלו, היועץ מבצע אופטימיזצית-מחיר לרכיבי המבנה השונים  ומפיק דו"ח המפרט את ההתאמות שיש להכניס כדי שהמבנה יהיה אופטימלי.
שלב ג - יישום ההמלצות 
יועץ האופטימיזציה מציג בפני המזמין ומתכננים את דו"ח ההמלצות. המלצות שהוחלט לאמצן מיושמות בתכניות ומפרטים לביצוע.
בנין מגורים, גוש הגדול ת"א  
אופטימיזציה לתכנון קיים