אופטימיזציה בשלבי מכרז וביצוע

אופטימיזציה לכל שיטת מכרז
שני אתגרים עיקריים עומדים בפני קבלנים מבצעים. האתגר הראשון  הוא עצם השגת העבודה  והאתגר השני הוא סיום העבודה ברווח מספק. ACOS  מסייעת לקבלנים לעמוד בהצלחה בשני אתגרים אלו.

בשלב המכרז  ACOS יכולה לאתר סעיפי מכרז בהם יש פוטנציאל לאופטימיזציה שתביא לחסכון, וזאת  בהתאם לתשומות עבודה, ציוד ומחירי עבודה המיוחדים לקבלן מגיש ההצעה. יכולות אלו הינן כלים רבי עוצמה לבנית הצעות מכרז מנצחות ורווחיות.

בשלב הביצוע ACOS בודקת את התכניות ומייעצת לגבי שיטות ביצוע שיביאו לחסכון, וזאת ע"פ התנאים המיוחדים לכל קבלן. 

ACOS  מלווה ומייצגת את הקבלן בפני נותן העבודה והמתכננים מטעמו בכל הקשור להיבטים המקצועיים  של השינויים המבוקשים כתוצאה מהאופטימיזציה. 

 אופטימיזציה מסייעת לזכות במכרזים ולשפר רווחים

שיטת "כמויות למדידה"
אופטימיזציה לשיטת מכרז זו כוללת איתור של סתירות פנימיות במסמכי המכרז, וכן איתור וכימות, מבחינת המחיר, של סעיפי מכרז בהם עשוי להיות לקבלן יתרון מיוחד על פי התנאים והמחירים הייחודים לו. מודעות לנתונים אלו מסייעת בגיבוש הצעת מכרז תחרותית בעלת סיכויי יתר לזכיה. 
שיטת "מכרז פאושלי"
אופטימיזציה של מכרזים "פאושליים" כוללת סריקת כל סעיפי המכרז הרלוונטיים והערכת הכמויות ה"אמיתיות" הצפויות.
כמו כן, האופטימיזציה מאפשרת לקבלן להציע, לאחר שזכה במכרז, חלופות ביצוע חסכוניות יותר עבורו. הידיעה מראש בדבר חסכון אפשרי בהמשך הינו מידע חיוני בכל מכרז "פאושלי" מנצח
שיטת "תכנון וביצוע"
בשיטת מכרז זו מגיש ההצעה נדרש, במגבלות תנאי המכרז, להציע תכנון משלו. אופטימיזצית ACOS הינה הפתרון היעיל ביותר לבנית הצעות במכרזי "תכנון ביצוע". האופטימיזציה מאפשרת לקבלן להגיש הצעה בה מיצה את יתרונותיו היחסיים וקידם את סיכויי הזכיה שלו למקסימום האפשרי
"מגדל אורדע", רמת גן   
אופטימיזציה תוך כדי ביצוע