אודות 

מסך תוצאת אופטימיזציה בתכנת StrucOP
ACOS הינה חברת מהנדסים העוסקת בתכן הנדסי ובפיתוח של כלים ושיטות מתקדמות וייחודיות לאופטימיזציה של מבנים הנדסיים.

ACOS הינה חלוצה בתחומה ולה ידע וכלים המאפשרים אופטימיזציה, אוטומטית ממוחשבת, של מבנים הנדסיים כדוגמת שלד בנין. בין לקוחותיה חברות וגופים ציבוריים, יזמים וקבלנים בענף הבניה, אדריכלים ומהנדסי בנין.  

ACOS הוקמה כדי לתת מענה אמיתי לצורך של אנשי המקצוע בענף הבניה להגיע, באופן מהיר ואובייקטיבי, לפתרונות אופטימליים חד משמעיים. לצורך כך הוקם צוות פיתוח של מהנדסי בנין לו חברו אנשי אקדמיה, מתמטיקאים ומומחי מחשב. בראש הצוות עמד מהנדס חיים קליין, מוסמך הטכניון להנדסת מבנים, בעל ידע תיאורטי ונסיון מעשי רב הן בתחום התכנון והן בתחום ניהול פרויקטים. 
ACOS פיתחה שיטות חדשות לתכן של מבנים העושות שימוש במערכת תוכנות  StrucOP המיועדות לאופטימיזציה. התוכנות הינן "מוכוונת מחיר" ומבוססות על אלגוריתם Cost Oriented Design- COD- פיתוח ייחודי של מהנדסי  ACOS.